Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Uzman kadromuzla, sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, sözleşmelerin feshi, taşınmaz satışı, satış vaadi sözleşmeleri, ayıplı ifa, tapu iptal ve tescil davaları, kentsel dönüşüm davaları ile kentsel dönüşüm kapsamında muhalif hissedarın hisse ve payların satış işlemleri olmak üzere GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka, vesayet ve kayyımlık gibi çeşitli alt konuları içermektedir. Büromuzda, aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde hukuki hizmet verilmektedir.

MİRAS HUKUKU

Muris muvazaası, vasiyetname, vasiyetnamenin iptali, mirasçılıktan çıkarma, mirasçı atama, mirasçılık belgesi alma, saklı pay, tenkis, çok hisseli gayrimenkullerin çözümü, mirasçıların murislerine ait yurt içi ve yurt dışı olmak üzere miras mallarının ve mirasçıların tespiti ile hukuki ihtilafların çözümü gibi MİRAS HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

VAKIF VE DERNEK HUKUKU

Mazbut Vakıflar, Mülhak ve Esnaf Vakıfları, Cemaat Vakıfları, Yeni vakıflar İle Yabancı Vakıfların yönetim, tüzük, evlatlık, mülk sorunları gibi VAKIF HUKUKU alanına giren hususlarda uzmanlık alanımız kapsamında hukuki hizmet sunulmaktadır.

TAZMİNAT HUKUKU

Haksız fiilden, sözleşmeden ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı tazminat talepleri başta olmak üzere TAZMİNAT HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici işlemlerinden kaynaklı alacak, tazminat, ayıplı ifa nedeniyle seçimlik hakların kullanılması, ön ödemeli konut sözleşmeleri gibi TÜKETİCİ HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Maaş, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilik alacakları, iş kazası ve meslek hastalıkları, işe iade, hizmet tespiti gibi İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Alacakların tahsili, ihtiyati haciz, tahliye, icra takibi, teminatların paraya çevrilmesi, iflas, iflas erteleme, konkordato gibi İCRA VE İFLAS HUKUKU alanına giren hususlarda müvekkillerimize hukuki hizmet verilmektedir.

KİRA HUKUKU

Tahliye, kira bedelinin tespiti, alt kira sözleşmesi, sözleşmenin uyarlanması, kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi gibi KİRA HUKUKU alanına giren hususlarda müvekkillerimize hukuki hizmet verilmektedir.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklı iptal ve tam tam yargı davaları gibi hususlarda müvekkillerimize hukuki hizmet verilmektedir.

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma, davaların yürütülmesi ve infaz evrelerinin her aşamasında hukuki destek sağlamaktadır.

REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku Uyum Programı, Rekabet Kurumu İncelemelerinde Temsil, Birleşme ve Devralma ile Ortak Girişim Bildirimleri, Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz, Tazminat Taleplerine ilişkin Dava Süreçleri gibi REKABET HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

TİCARET HUKUKU

Ulusal-uluslar arası ticari şirketlerin kuruluş aşamasının takibi, ana sözleşmelerin hazırlanması, şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, kıymetli evrak, kıymetli evrakın zayii, birleşme, bölünme ve tür değiştirme, rekabet yasağı gibi Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Rekabet Hukuku alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler, Şirket Kuruluşu Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları, Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili, Sermaye Piyasaları Uyum Süreçleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uyum Süreçleri, Tüm Diğer Şirket İşlemleri ve Gündelik Avukatlık Hizmetleri gibi ŞİRKETLER ve SÖZLEŞMELER HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kambiyo senetlerine(bono,çek,poliçe) yönelik icra takip süreçlerinin yürütülmesi, Kıymetli evrakların mevzuata uygun şekilde hazırlanması noktasında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda ileride ortaya çıkabilecek borcun tahsiline yönelik sorunların önlenmesi, Çek mevzuatından kaynaklanan konularda, özellikle karşılıksız çek düzenleme vb. hususlarda danışmanlık hizmeti verilmesi, dava süreçlerinin yürütülmesi, İhtiyati haciz kararı alınması, borca itiraz, imzaya itiraz süreçlerinin yürütülmesi, Kıymetli evrakların ziyaı ve iptaline davalarının açılması ve takibi gibi KIYMETLİ EVRAK HUKUKU alanına giren hususlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

Kaybetmek bir seçenek değil.
Yardım için bizi arayın.

0216 642 82 48